Siirry sisältöön

Työturvallisuuskeskus määrittelee koulutuksen sisällön ja hyväksyy kurssinjohtajat. Kurssinjohtajakoulutukseen osallistumisen edellytyksenä on, että hakija täyttää kurssinjohtajalta vaadittavat kriteerit.

Kurssi järjestetään suomeksi ja kurssinjohtajan tulee hallinnoida kursseja suomen kielellä.

Kurssinjohtajakoulutus on voimassa viisi vuotta.

Työturvallisuuskortin kurssinjohtajakoulutuksen kriteerit

Kun olet hakeutumassa Työturvallisuuskortin® kurssinjohtajakoulutukseen, sinun tulee täyttää seuraavat kriteerit.

Koulutuksen järjestäjä

Työturvallisuuskorttikursseja voi järjestää vain kurssinjohtaja, joka on liitetty koulutuksen järjestäjään. Koulutuksen järjestäjällä tulee olla voimassa oleva sopimus Työturvallisuuskeskuksen kanssa oikeudesta järjestää työturvallisuuskorttikoulutusta.

Työturvallisuuskoulutus

Vähimmäisvaatimuksena on kestoltaan viiden päivän työsuojelun peruskurssi tai vastaavat sisällölliset ja ajalliset vaatimukset kattava koulutus.

Työsuojelun peruskurssi sisältää yleisimmin seuraavia teemoja:

Mikäli olet suorittanut muun vastaavan laajuisen ja -sisältöisen koulutuksen, tulee sinun toimittaa sähköinen kopio koulutuksen järjestäneen oppilaitoksen virallisesta opintorekisteriotteesta, josta ilmenee koulutuksen sisältö, osaamis-/oppimistavoitteet, laajuus sekä suoritusaika. Koulutus saa olla korkeintaan 10 vuotta sitten suoritettu.

Työkokemus yhteisellä työpaikalla

Työskentely vähintään viiden vuoden ajan yhteisellä työpaikalla. 

Yhteinen työpaikka on työpaikka, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampia kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja siten, että työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen.

Aktiivinen työsuojelutoiminta

Aktiiviseksi työsuojelutoiminnaksi luetaan, kun henkilö on vähintään kahden vuoden ajan toiminut joissakin seuraavista tehtävistä

Kouluttajakokemus

Käytännön kouluttajakokemus katsotaan riittäväksi, kun henkilön työhön tai vapaaehtoistoimintaan on sisältynyt merkittävissä määrin opetus-, opastus, koulutus- tai perehdytystehtäviä.

Kriteerien hyväksyntä

Kurssinjohtajakoulutukseen hakeutuva täyttää kriteerejä koskevan hakulomakkeen koulutustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä. Työturvallisuuskeskuksen kurssinjohtajakoulutuksista vastaavat asiantuntijat tarkastavat ja vahvistavat kriteerien täyttymisen.

Kurssinjohtajakoulutukseen ilmoittautuminen

Kurssinjohtajakoulutuksiin ilmoittaudutaan Työturvallisuuskeskuksen tapahtumakalenterin kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä saat ohjeet hakukriteerien täyttämisestä.