Gå till innehållet
Etusivu
Sök Sök

Utbildningen i arbetssäkerhetskortet är sju eller fyra timmar beroende på om utbildningen är grundkurs eller repetitionkurs och kortet ska förnyas vart femte år. Kursledare som uppfyller kursledarkriterierna och har genomgått en tvådagarsutbildning i kursledning för arbetssäkerhetskortet har rätt att hålla arbetssäkerhetskortskurser.

Arbetssäkerhetskortsutbildning

Arbetssäkerhetskortsutbildningen omfattar åtta timmar. Utbildningen kan genomföras i en del eller delas in i lämpliga helheter. Utbildningen kan också vara längre och utbildningsdagen kan åtföljas av funktionella övningar och uppgifter samt olika lärmiljöer, till exempel säkerhetsparker.

Utbildningen omfattar en elektronisk tentamen, som också kan avläggas traditionellt på papper. Om kursdeltagaren har svårigheter relaterade till läsning eller lärande är det möjligt att avlägga tentamen muntligt, vilket bör överenskommas med kursledaren i förväg. Om du inte klarar tentamen, kan du göra två försök till.

Kortet är ett intyg på genomförd utbildning

Arbetssäkerhetskortet® är ett intyg på genomförd utbildning. Ett mobilkort som finns påhttps://mobiili.korttitieto.fi/ (du går till en annan tjänst) fungerar också som intyg.(siirryt toiseen palveluun)

Vid behov kan kursledaren utfärda ett tidsbegränsat intyg om genomgången kurs, som är giltigt i högst en månad (4 veckor). 

Intyget ska innehålla följande uppgifter:

Ett skriftligt intyg över avslutad yrkeskompetensutbildning för lastbils- och bussförare ska alltid utfärdas till den som har genomgått kursen i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets krav.

Arbetssäkerhetskortet® är giltigt i fem år.

Val av utbildningsmetod och kursledare

Utbildningen i Arbetssäkerhetskortet kan ordnas som företagets egen uppdragsutbildning, eller så deltar kursdeltagarna i den öppna utbildningen. Företagets egen Kursledare för arbetssäkerhetskortet är också en motiverad lösning i många fall.

Fördelen med uppdragsutbildning är möjligheten att flexibelt integrera utbildningsdagen i utvecklingen av den egna personalens arbetarskyddskompetens och organisationens arbetarskyddsverksamhet. Det är enkelt att koppla företagsspecifika eller beställarspecifika metoder och arbetsplatsspecifika behov till utbildningen. I öppen utbildning kan deltagarnas olika bakgrunder och erfarenheter av arbetslivet vara en faktor som berikar och diversifierar utbildningen.

En kompetent kursledare som är bekant med sitt område kan till utbildningen ta med sig de saker som kursdeltagarna behöver för att stödja sina yrkeskunskaper och kompetenser och använda ytterligare material viktat per sektor för att stödja utbildningen.

Fortbildningsdag i yrkeskompetens

För lastbils- och bussförare som behöver fortbildningsdagar för sin yrkeskompetens är utbildningen i arbetssäkerhetskortet en möjlighet. Kontrollera att kursledaren har ett utbildningscentertillstånd som beviljats av Trafiksäkerhetsverket (Trafi) och att dagen genomförs som en yrkeskompetensdag.

Programmet som används är det av Trafi godkända utbildningsprogrammet ”Kuljettajana yhteisellä työpaikalla”, diarienummer TRAFICOM/439311/05.03.07/2021. Du hittar en lista över godkända utbildningscenter på Trafis webbplats, www.trafi.fi (öppnas i ett nytt fönster, du går till en annan tjänst)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Genomförande av utbildning på främmande språk

Utbildningen kan ordnas på vilket språk som helst som kursledaren behärskar eller med tolkning. På Tyoturvallisuuskortti.fi kan du söka utbildningar även enligt utbildningsspråket.

Utbildningens pris

Utbildningsorganisationer och företagare som erbjuder utbildning prissätter själva sina utbildningsdagar på marknadsmässiga villkor. Du får en uppfattning om prisnivån på sidan tyoturvallisuuskortti.fi (du går till en annan tjänst)(siirryt toiseen palveluun) via utbildningssökningen.

I fråga om uppdragsutbildning är det värt att be om en offert av kursledaren för genomförandet av utbildningsdagen.

För fortbildningsanteckning för lastbils- och bussförare kan kursledaren ta ut en registreringsavgift i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets gällande avgiftsförordning. Priserna finns på Trafis webbplats (www.trafi.fi) (öppnas i ett nytt fönster, du går till en annan tjänst)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Utbildningsmaterial

Kursens grundmaterial är en arbetsbok som delas ut till kursdeltagarna. Materialet och tentamina finns även på svenska, engelska, estniska och ryska.

För att komplettera den grundläggande ramen för kursledarnas material har man tagit fram ytterligare branschspecifikt fördjupat material, som kan rekommenderas, särskilt när målgruppen för utbildningen verkar inom samma bransch. Ytterligare material kan också användas i den öppna utbildningen för att illustrera utmaningarna inom olika branscher på gemensamma arbetsplatser.

Ytterligare branschspecifikt material har tagits fram för följande branscher:

(* kräver en egen kursledarutbildning för att få materialet)

Respons på utbildningar

Det är möjligt att ge respons på utbildningarna i arbetssäkerhetskortet med den elektroniska tentamensblanketten i slutet av utbildningen eller per e-post på kortti@ttk.fi (du går till en annan tjänst)(siirryt toiseen palveluun)